Het Talent aan de slag met curriculum.nu

23 september 2018

Curriculum.nu is een initiatief voortgekomen uit het platform onderwijs 2032. De vraag wat kinderen per leergebied moeten kennen en kunnen staat centraal. Het Talent werkt aan het vakgebied Mens & Natuur.

Curriculum.nu is een initiatief voortgekomen uit het platform onderwijs 2032. Vanuit dit platform heeft het ministerie van onderwijs de vraag naar een nieuw curriculum voor po en vo in gang gezet. Het mooie van curriculum.nu is dat scholen, directies en leerkrachten, een grote inbreng hebben.

Ontwikkelschool
Het Talent in Asten geeft als ontwikkelschool inbreng voor het vakgebied mens en natuur. In april 2019 hopen de ontwikkelteams bouwstenen voor een nieuw curriculum bij de minister in te kunnen dienen. De makers zoals de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) kunnen daarna aan de slag met de leerplannen. 

Deze maand verscheen er een mooi artikel over het Talent als ontwikkelschool bij curriculum.nu. Lees het hier, in het tijdschrift SLO-context.

 

Terug naar overzicht