Kinderpanel Talent

27 september 2018

Een kinderpanel is… een gesprek tussen?kinderen, een leerkracht en een lid van MT van de school over een onderwerp wat met school te maken heeft. Ze komen 3 keer per jaar samen voor een gesprek. Per klas wordt één kind uitgenodigd. De selectie?gebeurt op een a- selectieve manier: bijv. de eerste, de laatste, de 7e leerling op de klassenlijst.

Een kinderpanel is…

een gesprek tussen kinderen, een leerkracht en een lid van MT van de school over een onderwerp wat met school te maken heeft. Ze komen 3 keer per jaar samen voor een gesprek. Per klas wordt één kind uitgenodigd. De selectie gebeurt op een a- selectieve manier: bijv. de eerste, de laatste, de 7e leerling op de klassenlijst.

Tijdens dit gesprek praten de kinderen over een onderwerp en kunnen hun mening vormen. Wij praten respectvol met elkaar en voeren een dialoog.

De eerste vergadering is op vrijdag 26 oktober en het onderwerp waar we mee gaan starten is: Mediatoren op de speelplaats. We gaan bespreken wat mediatoren moeten kunnen en hoe ze zich zichtbaar opstellen tijdens de pauze. Deze kinderen moeten ook nog kunnen spelen. Dus hoe lang ben je mediator, wat doe je precies, wat heb je daarvoor nodig? Het kinderpanel denkt na over het maken en uitvoeren van dit plan. Wanneer er nieuws is dan hoort u dit van de redactie van het kinderpanel.

Vorig jaar hebben we met het kinderpanel gewerkt aan de netheid in de school. Hierdoor is de kinderpanel verzamelbak ontstaan. In elke klas staat er een. Ben je je potlood kwijt? Kijk maar eens in de kinderpanel verzamelbak.

Terug naar overzicht