Wat is curriculum.nu?

21 januari 2019

Onze school is één van de 84 scholen die actief meedenkt aan het onderwijs van de toekomst. 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd in de wet.

Onze school is één van de 84 scholen die actief meedenkt aan het onderwijs van de toekomst. 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd in de wet. 

Terug naar overzicht