Nieuwe leerlingen:


Aannamebeleid: 
Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig naar wat ons onderwijs uw kind te bieden heeft?
Neem dan contact op met onze directeur Anja Jansen. Via telefoonnummer 0493 670090 of via mail anja.jansen@prodas.nl. 

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u contact opnemen met Laura van den Broek via telefoonnummer 0493 670090 of via mail laura.vandenbroek@prodas.nl

Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen bij het schriftelijk invullen van het (voorlopig)aanmeldingsformulier wat kan worden opgehaald op school. 

In bepaalde situaties kan de school weigeren om een kind als leerling toe te laten. Dit kan zijn wanneer er op school geen plaatsruimte beschikbaar is, hierbij kunt u denken aan: 

  • de groepsgrootte
  • de groepssamenstelling
  • de beschikbare huisvesting
  • de beschikbare personeelsformatie

Start in schooljaar 2019-2020: In schooljaar 2019-2020 hanteren wij een leerlingenstop in alle bestaande groepen (groep 1 t/m groep 8) in verband met groepsgrootte en/of groepssamenstelling.

Procedure toelaten van nieuwe leerlingen: Leerlingen worden geplaatst in volgorde van schriftelijke aanmelding (via Laura van den Broek). Wanneer er 28 kinderen zijn aangemeld per leerjaar, komt de volgende leerling op de wachtlijst te staan. Mocht er een plekje vrij komen zullen wij de ouders/verzorgers van de eerst wachtende op de lijst hierover informeren. Alle aanmeldingen worden op gelijke wijze behandeld. Wij passen indien nodig één voorrangsregel toe, broertjes of zusjes van leerlingen die hier al op school zitten worden altijd geplaatst. 

Schooljaar 2020-2021: Wanneer uw kind(eren) in schooljaar 2020-2021 4 jaar worden of willen starten in een van de bestaande groepen, neem dan gerust contact met ons op. 

Heeft u hier nog vragen over dan horen wij dat graag. 
 

Neem contact met ons op