Nieuwe leerlingen:


Aannamebeleid: 
Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig naar wat ons onderwijs uw kind te bieden heeft?
Neem dan contact op met onze directeur Anja Jansen. Via telefoonnummer 0493 670090 of via mail anja.jansen@prodas.nl. 

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u contact opnemen met Anke Swinkels of Laura Sleegers - van den Broek via telefoonnummer 0493 670090 of via mail anke.swinkels@prodas.nl of laura.vandenbroek@prodas.nl

Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen bij het schriftelijk invullen van het (voorlopig)aanmeldingsformulier wat kan worden opgehaald op school. 

In bepaalde situaties kan de school weigeren om een kind als leerling toe te laten. Dit kan zijn wanneer er op school geen plaatsruimte beschikbaar is, hierbij kunt u denken aan: 

  • de groepsgrootte
  • de groepssamenstelling
  • de beschikbare huisvesting
  • de beschikbare personeelsformatie

Procedure toelaten van nieuwe leerlingen: Leerlingen worden geplaatst in volgorde van schriftelijke aanmelding (via Anke Swinkels of Laura Sleegers - van den Broek). Alle aanmeldingen worden op gelijke wijze behandeld. Wij passen indien nodig één voorrangsregel toe, broertjes of zusjes van leerlingen die hier al op school zitten worden altijd geplaatst.

Heeft u hier nog vragen over dan horen wij dat graag. 

 

Neem contact met ons op