Nieuwe kinderen


Aannamebeleid: 
Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig naar wat ons onderwijs uw kind te bieden heeft?
Neem dan contact op met onze directeur Anja Jansen. Via telefoonnummer 0493 670090 of via mail anja.jansen@prodas.nl. 

Wanneer u uw kind wil aanmelden kunt u contact opnemen met Laura van den Broek via telefoonnummer 0493 670090 of via mail laura.vandenbroek@prodas.nl

Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen bij het schriftelijk invullen van het (voorlopig)aanmeldingsformulier wat kan worden opgehaald op school. 

Op school hebben wij in sommige groepen te maken met een wachtlijst. In bepaalde situaties kan de school weigeren om een kind als leerling toe te laten. Dit kan zijn wanneer er op school geen plaatsruimte beschikbaar is, hierbij kunt u denken aan: 

  • de groepsgrootte
  • de groepssamenstelling
  • de beschikbare huisvesting
  • de beschikbare personeelsformatie

Op dit moment hanteren wij een wachtlijst voor kinderen die zijn geboren in 2014, 2015 en in 2016. Wij plaatsen leerlingen in volgorde van schriftelijke aanmelding (via Laura van den Broek). Wanneer er 26 kinderen zijn aangemeld per leerjaar, komt de volgende leerling op de wachtlijst te staan. Mocht er een plekje vrij komen zullen wij de ouders/verzorgers van de eerst wachtende op de lijst hierover informeren. Alle aanmeldingen worden op gelijke wijze behandeld. Wij passen indien nodig één voorrangsregel toe, broertjes of zusjes van leerlingen die hier al op school zitten worden altijd geplaatst. 

Heeft u hier nog vragen over? Neem dan gerust contact op met de school. 
 

Neem contact met ons op