Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Zitting hierin hebben drie ouders en drie leerkrachten. De directeur kan als adviserend lid bij de MR-vergadering aanwezig zijn. De medezeggenschapsraad vormt een schakel tussen ouders en leerkrachten naar het bestuur.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wanneer u een keer aan wil sluiten bij een vergadering, neem dan even contact op met Niek Janssen of Laura van den Broek.

De MR wordt vertegenwoordigd door de volgende 3 personeelsleden en 3 ouders:

Oudergeleding 

Niek Janssen (voorzitter)
niekjanssen@hotmail.com

Rob van den Hurk
vandenhurk@t-mobilethuis.nl

Geert Dinghs
geertdinghs@gmail.com

Personeelsgeleding 

Laura van den Broek (secretaris)
laura.vandenbroek@prodas.nl

Hilde Jacobs
hilde.jacobs@prodas.nl

Thomas Koolen
thomas.koolen@prodas.nl

Wij zijn ook te bereiken via het mailadres: oudersmr_talent@prodas.nl

Notulen schooljaar 2019-2020

Notulen schooljaar 2018-2019:

In het jaarverslag van de MR kunt u lezen wat er in dat schooljaar is besproken: 

Notulen van vorige jaren zijn op te vragen bij Laura via laura.vandenbroek@prodas.nl