Toestemming gebruik foto- en video-opnamen

Bij de aanmelding van uw kind op de basisschool vult u het toestemmingsformulier in voor het gebruik van video- en foto-opnamen. De toestemming blijft gelden totdat u deze wijzigt. Indien u de toestemming wilt wijzigen kunt u onderstaand formulier downloaden en ingevuld sturen naar onze administratie: Francie Bukkems via francie.bukkems@prodas.nl of afgeven op school. 

Formulier toestemming gebruik video- en foto-opnamen.