Unit 1-2

Ons team bestaat uit: Mariëlle Cuppen, Jeroen Swinkels, Hilde Verhagen, Anke Swinkels, Petra Swiggers & Hannie van Hoof.  

Wat kenmerkt onze unit? Waarin zijn wij sterk? 

Welbevinden: Het welbevinden van de kinderen staat op nummer 1. We willen ervoor zorgen dat alle kinderen graag naar school komen. We investeren in een goede relatie en sluiten aan bij de behoeften van het kind.  

Powermoment: Kinderen kiezen zelf hoe ze graag de dag willen starten. Ze kiezen een werkje waarbij ze zelfstandig of samen aan de slag gaan. 

Spelbegeleiding: Kleuters leren door middel van spel. Door het inzetten van een extra leerkracht of onderwijsassistent kunnen we de kinderen goed begeleiden in hun spelontwikkeling.  

Creativiteit: Wij stimuleren de creativiteit van kinderen door ze zoveel mogelijk de ruimte te geven voor hun eigen inbreng, fantasie en ideeën. Daarnaast gebruiken wij onze eigen creativiteit om een rijke, aantrekkelijke leeromgeving voor de kinderen in te richten.  

Thematisch onderwijs: Tijdens onze thema’s halen we de echte wereld naar binnen en gaan we op onderzoek uit in én buiten de klas. Door te doen, ontdekken en onderzoeken we de wereld om ons heen. In de themahoeken zijn de kinderen spelenderwijs bezig met verschillende doelen die onder andere aansluiten bij rekenen en taal.  

Eigenaarschap: Kinderen zijn samen met de leerkracht verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. We helpen de leerlingen waar nodig, maar willen ook zeker een beginnende zelfstandigheid creëren door keuzevrijheid in werkplek, taak en werkvorm.  

Werken vanuit doelen: Door middel van onze doelenmuur maken we inzichtelijk welke doelen centraal staan. Samen met de kinderen bedenken we wat we tijdens een thema willen leren.  

Een goede start op de basisschool begint bij de kleuters!