Unit 3-4

Welkom in unit 3-4!

Om een goede start te maken in unit 3-4 wordt er veel samengewerkt met unit 1-2, deze twee units samen noemen we de onderbouw. Zo werken we veelal in dezelfde betekenisvolle thema’s waar de leerlingen zich een aantal weken mee bezighouden. Het speelse leren in unit 1-2 verandert steeds meer naar het lerend spelen in unit 3-4.  

Instructie/lessen 
In unit 3-4 dragen we zorg voor kwalitatief goede lessen met hoge betrokkenheid van de leerlingen. Dit doen wij door actieve werkvormen in te zetten zodat de leerlingen op verschillende manieren de aangeboden leerstof kunnen verwerken. Daarbij wordt er rekening gehouden met de verschillende niveaus van alle leerlingen in de klas, zowel voor leerlingen die het moeilijk vinden als voor leerlingen die het makkelijk vinden. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen kwalitatief goede lees-, taal-, spelling- en rekenlessen krijgen. Daarnaast is er veel aandacht voor thematisch werken, veelal in de middagen.   

Circuit werken  
In unit- 3-4 werken we vaak met de werkvorm “circuit”. Hierin bieden we naast herhaling en verdieping van lesstof ook een groot scala aan andere activiteiten aan. Hierbij kunt u denken aan activiteiten die betrekking hebben op: 
- Programmeren en coderen  
- Creatief denken  
- Groepsbinding  
- ICT vaardigheden (office 365, mail, Schoolpoort, mediawijsheid, informatievaardigheid) 
- Creatieve vakgebieden   
 
Tijdens het circuit worden leerlingen verdeeld in kleinere groepen waarin ze deels zelfstandig en deels begeleid diverse taken doorlopen.  Ook kan het zijn dat leerlingen controle krijgen over de volgorde van aantal taken binnen een gestelde tijd of dat er ruimte is voor een keuzeaanbod.  

21ste eeuwse vaardigheden en thematisch werken 
Naast kwalitatieve instructies die gericht zijn op kennisoverdracht en inoefening van de leerstof, besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden. Op het bijgevoegde plaatje ziet u de vaardigheden van de 21ste eeuw die belangrijk zijn in het werkveld van nu en in de toekomst. Deze vaardigheden worden in diverse werkvormen aangeboden, geoefend en ontwikkeld. De focus op deze vaardigheden komt gedurende een onderwijsweek terug in ons thematisch onderwijs, circuit en werkvormen tijdens de lessen.  

We leren onderzoekend, ontdekkend en ondernemend en betrekken daarbij de omgeving om ons heen. Vanuit betekenisvolle vragen vanuit de omgeving of vanuit vragen van de leerlingen starten we een thema. Deze vragen noteren we op onze vraagmuur. Om antwoord te krijgen op deze vragen gaan we op onderzoek uit. We kunnen bedrijven bezoeken, experts bevragen, experimenteren of informatie opzoeken. Hebben we na afloop van de periode antwoord op alle vragen? Dan presenteren we dit door middel van een filmpje, poster, tekening of digitale presentatie aan elkaar (of aan ouders).  

Flexibele werplekken 
In onze klassen werken wij met flexplekken. Leerlingen kiezen dagelijks waar zij graag willen zitten en naast wie. Zij krijgen dus geen vaste plek in de klas aangewezen. Samen met de leerkracht kijkt de leerling waar hij of zij het beste tot leren komt; in een groepje of individueel. Het doel hiervan is dat leerlingen leren op welke manier zij het beste tot leren komen en dat zij erin groeien om deze keuze steeds beter zelf te maken.  

Wie werken er in unit 3-4? 

Groep 3 Hilde van Bussel en Frans Verberne  
Groep 4 Laura Sleegers, Hilde Verhagen en Vera Linders (WPO stagiaire)  

Van links naar rechts: Vera, Hilde van Bussel, Frans, Hilde Verhagen, Laura