Unit 7-8

Even voorstellen:

Ik ben Jenny van Hees. Ik ben leerkracht van groep 7 en binnen onze school ben ik de kartrekker op sociaal-emotioneel gebied. Ik ben 4 dagen werkzaam.

Mijn naam is Thomas Koolen. Ik ben leerkracht van groep 8, MT-lid, MR-lid, vertrouwenspersoon en geef ondersteuning binnen de directietaken. Ik ben 5 dagen aanwezig op school.

Hoi, ik ben Hilde Jacobs. Leerkracht van groep 8, MT-lid, coördinator bovenbouw, taal-/leescoördinator. Ik ben 3 dagen werkzaam.

En ik ben de intern begeleider van onze school; Esther Sweebe. Daarnaast geef ondersteuning in unit 7-8. Ik ben werkzaam op 2 scholen; 2 dagen op Het Talent en 2 dagen op de Antonius in Heusden.

Een goede basis vinden wij erg belangrijk. Dat wil zeggen dat we het grootste deel van de onderwijstijd besteden aan rekenen, taal, lezen en spelling. Dit moet aansluiten bij het niveau van de kinderen waardoor we groepsdoorbrekend werken binnen niveaugroepen. Onze ambitie hierbij is om gebruik te maken van moderne methodes en methodieken. Daarnaast bieden we thematisch onderwijs aan waarbij we de omgeving zoveel mogelijk bij de school willen betrekken.

We stimuleren de autonomie van de kinderen door middel van: 

- werken in flexplekken

- plannen

- veel reflecteren op het proces in kindgesprekken

D.m.v. kindgesprekken maken we de kinderen bewust van hun eigen leerproces en laten we hen eigen doelen stellen gericht op de persoonlijke ontwikkeling.

Op deze manier bereiden we de kinderen goed voor op de stap naar het Voortgezet Onderwijs en op de verwachtingen van de huidige maatschappij.

Wij werken als collega’s veel samen in een open sfeer. We bereiden ons onderwijs samen voor en hierdoor voelen we ons verantwoordelijk voor het wel en wee binnen onze unit. Onze deur staat altijd open voor leerlingen en ouders; we zijn toegankelijk en laagdrempelig.

We vinden het belangrijk dat het leuk is in de klas en zijn ervan overtuigd dat kinderen daardoor tot leren komen.